กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2563)

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2563) เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 13 มกราคม 2563

  1. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
  2. อ่านรายละเอียด BCG คลิกที่นี่
  3. ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ   คลิกที่นี่
  4. ดาวน์โหลด ตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ  คลิกที่นี่

Full Screen