ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนแบบเสริมพลังเพื่อสร้างการเรียนรู้”


สมัครเข้าร่วมอบรม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563รายชื่อผู้ลงทะเบียน