กล่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้จัดทำ “กล่อง U-WE : มหาวิทยาลัยสุขภาวะและพันธกิจสัมพันธ์” กล่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ขึ้น ในโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ในสิ่งของต่าง ๆ ด้วยแสง UV-C โดยมอบให้กับแผนกวิสัญญี โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นแห่งแรก จำนวน 1 กล่อง ทั้งนี้ทางนักวิจัยกำลังดำเนินการจัดทำเพิ่มเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครได้ใช้ประโยชน์ต่อไป