โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System MMS6 ภาคอีสาน : การเสวนาวิชาการออนไลน์ ทุนเปลี่ยนทิศ คนเปลี่ยนทาง วิจัยสู่นวัตกรรม


ลงทะเบียน >> Click