บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่
.
» แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
» แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
» เปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563
.
โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-flagship-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-63/
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Form_Full proposal_Flagship63.docx
ประกาศโจทย์ zoonosis_16Jun2020_v7_Final_with logo.pdf
ประกาศโจทย์_Social and humanity frontier_Final_19-06-2563_ with logo.pdf