หัวข้อข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหลังปฏิบัติ AAR และการจัดการความรู้โครงการวิจัย ระยะที่1”

งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560 NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย DRMS”

ประเมิน คุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560

CBR:พลังปัญญาของแผ่นดิน นวัตกรรมการวิจัยเพื่อท้องถิ่น4.0

ลงทะเบียนร่วมอบรมระบบ DRMS

ทุนสนับสนุนการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย

สีคราม ราชาแห่งสีย้อมธรรมชาติ

ผักพื้นบ้าน สู่ผงนัวอิสาน มาตรฐานฮาลาล