หัวข้อข่าว

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนวิจัยอาจารย์ 61

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยอาจารย์ 61

เอกสาร R to R 61

ประกาศรับสมัครทุน R to R 61

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน R to R 61

เชิญร่วมงาน “University XPO” จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โครงการอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาและบ่มเพาะพลังผู้นําชุมชนให้มีชีวิตชีวา และมีพลังปัญญาสร้างสรรค์

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย

โครงการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่เครือข่าย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร