หัวข้อข่าว

บอกเล่างานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์

ข้างหลังข้าว : นวัตกรรมภูมิปัญญา มรดกชาวนาไทย

1 ทศวรรษ กับการพัฒนา หนองหาร

คราม : คุณค่าภูมิปัญญา มูลค่าเศรษฐกิจไทย

โครงการสำรวจและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเกาะดอนหนองหาร จังหวัดสกลนคร

CBR:พลังปัญญาของแผ่นดิน นวัตกรรมการวิจัยเพื่อท้องถิ่น4.0

สีคราม ราชาแห่งสีย้อมธรรมชาติ

ผักพื้นบ้าน สู่ผงนัวอิสาน มาตรฐานฮาลาล

เทคโนโลยี เทอร์โมอิเล็กทริกส์

โคขุนสกลนคร มาตรฐานสู่ครัวฮาลาลโลก