รายงานประจำปี

รายงานประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Annual Report Research and Development Institute Sakon Nakhon Rajabhat University

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
annualreport2016  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
 Screen Shot 2559-07-25 at 13.34.38 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

 

annual-2014  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
annual repoer 2013-1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556