รายงานประจำปี

รายงานประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Annual Report Research and Development Institute Sakon Nakhon Rajabhat University

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
annualreport2016  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
 Screen Shot 2559-07-25 at 13.34.38 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

 

annual-2014  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
annual repoer 2013-1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556