อบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอทุนแผ่นดิน วช. 60

นักวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทย์และคณะครุศาสตร์ อบรมการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอทุนแผ่นดิน วช. 60 โดยร่วมอบรมกับมรภ. บุรีรัมย์ วิทยากรจาก มรภ. เทพสตรี ระหว่างวันที่ 26-29 ส.ค 58

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโจทย์วิจัยขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ใน มหาวิทยาลัยมีการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
ทำให้เกิดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นได้

11903865_753072044804574_8283291400011637437_n  11924221_753071764804602_8266737041329055575_n