ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

 

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

กำหนดการ : ➡  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ลงทะเบียน