ผลสำรวจ….การ์ดอย่าตก รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ราชภัฏ POLL การสำรวจ การ์ดอย่าตก ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.