ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำรวจระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2563

 

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่น
อ้างอิง : https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/?nu=20200006_report_poll