บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

 

Full Screen

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
2020-12-25 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ.docx
คู่มือนักวิจัย PMU A ( ธค 2563).pdf
บพท. ประกาศทุน64 การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน.PDF