ประกวดคลิปวีดีโอ “สายนที วิถีชีวิต มองหนองหารผ่านเลนส์”


Full Screen

 


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย แต่ต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือทีม (กรณีส่งเป็นทีมไม่เกินทีมละ 5 คน) ไม่จำกัดจำนวนผลงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครตามแบบฟอร์ม
 • รูปถ่ายผู้สมัคร จำนวน 1 ภาพ
 • สำเนาบัตรประชาชน

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการนำเสนอ
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่โลโก้และชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก่อนหรือปิดเรื่องที่นำเสนอตามเหมาะสม
 • ขอบเขตของเนื้อหาต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมืองไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
 • ผลงานที่ประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลมาก่อน ผลงานต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ หรือดัดแปลง หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามกฎ กติกา คณะกรรมการประกวดขอตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที
 • เสียงหรือเพลงประกอบในผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
 • ความละเอียดของไฟล์งานต้องไม่ต่ำกว่า 720 P (1280 x 720) ประเภทไฟล์ MP4  โดยตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
 • คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด : ผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ  3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลละ  2,000  บาท
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ  1,000  บาท

การสมัครเข้าร่วมการประกวด

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกใบสมัครด้วยลายมือและถ่ายรูปใบสมัครนำส่งพร้อมผลงานได้ที่ อีเมล Yanwija@snru.ac.th
 • หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 .

การส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามแบบฟอร์มการสมัครและส่งผลงานเป็นไฟล์ หรือ อัพโหลด YouTube ตั้งค่าไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ส่งลิงค์มาที่อีเมล Yanwija@snru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวญาณวิจา คำพรมมา เบอร์โทรศัพท์  09 2629 1461

ดาวน์โหลดใบสมัคร