ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_ประกาศรับข้อเสนอทุนมหาบัณฑิต วช..pdf
002_หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนมหาบัณฑิต วช..pdf
003_แบบฟอร์มข้อเสนอ MA1 (อ.ที่ปรึกษา).docx
004_แบบฟอร์มข้อเสนอ MA2 (นักศึกษา).docx
005_แบบฟอร์มเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์.docx
006_แบบฟอร์มการเขียนแนวทางการการสังเคราะห์ฯ.docx
007_สรุปรายการเอกสารสมัครรับทุนมหาบัณฑิต.pdf
008_คลิปแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช..docx
009_คู่มือประชาสัมพันธ์ทุนมหาบัณฑิต วช..pdf
ประกาศรับทุนมหาบัณฑิต วช..jpg
ประกาศรับทุนมหาบัณฑิต วช..rar