บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 รอบที่ 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component)

 

Full Screen

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Call_for_proprosal_EV.pdf
แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ PMU-C 2564 Topdown.docx