ประกาศรับสมัครทุนเสริมสถานทูตฝรั่งเศสแก่นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

เนื้อความ :      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส สมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก. เพื่อไปศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

  • เงินรายเดือน 1,200 EUR (ระยะเวลา 6 เดือน)
  • ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส
  • ที่พักราคาพิเศษโดย Campus France ในการดูแลจัดหาที่พัก
  • ฟรีค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
  • คอร์สอบรมภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://shorturl.asia/K28tv โดยส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วน พร้อมสแกนไฟล์เป็น PDF กลับมายัง วช. ทางเมล rgj.phd@nrct.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ สถานทูตฝรั่งเศสจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลไปยังผู้สมัครโดยตรง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชั้น 4 อาคาร วช 2 เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ประสานงาน : คุณปิติ ดุรงคเดช โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 424

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Application Form.docx
Application Form.pdf