ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”


กำหนดการ : ดาวน์โหลด


Join Zoom Meeting
Meeting ID: 921 0752 0843
Passcode: 1234
Link : https://zoom.us/j/92107520843?pwd=eXBXMUtIQmU3d3k2QlZhOTlaNUMrUT09