สำรวจความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/