ขอเชิญร่วมเวทีเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และการอธิปรายข้อมูลระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการวัดความเปลี่ยนแปลง”

กำหนดการ : ดาวน์โหลด


Join Zoom Meeting
Meeting ID: 927 4468 0664
Passcode: 1234
Link : https://zoom.us/j/92744680664?pwd=Um9pMllIMHBrTmlmNjVVQkhmeGhLZz09