ขอเชิญร่วมเวทีเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และการอธิปรายข้อมูลระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการวัดความเปลี่ยนแปลง”

กำหนดการ : ดาวน์โหลด


Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/94033756174?pwd=aEpVa29ad3NKQ0pRQ2pDN0RaMlJBdz09

Meeting ID: 940 3375 6174
Passcode: 1234