บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1) ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

Full Screen

 

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC_form_proposal call 65.docx
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข V4.pdf
ประกาศทุน PMU C_65.pdf
เอกสารประกอบ TRL.xlsx