ขอเชิญส่ง กรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม และเชิญเข้าร่วม… ☑️ งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 ☑️ The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 “Innovation – Engaged Society : สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม”

📢 ขอเชิญส่ง กรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม และเชิญเข้าร่วม…
☑️ งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
☑️ The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021
“Innovation – Engaged Society : สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม”


—————————
🗓️ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2564
🏫 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
—————————
🥇การนำเสนอ แบ่งหัวข้อออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
>>ประเด็นที่ 1 : University Engagement by U2T
>>ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
>>ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement
>>ประเด็นที่ 4 : Innovation for Society

—————————–
🖥️ เปิดรับสมัครออนไลน์ (กรณีศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564
.
‼ ลงทะเบียน {ส่งกรณีศึกษา} ได้ที่ลิงค์
https://form.jotform.com/Ent7sut/Casestudy-Register
—————————–
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซด์ http://technopolis.sut.ac.th/
หรือ www.engagementthailand.org

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
E-mail : Ent7sut@g.sut.ac.th
Line@ : @asp2020