ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สนใจขอทุนงบประมาณเงินรายได้ ปี 2565 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย


ประเภททุน


1. ทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กลาง เมธีวิจัย และหลังปริญญาเอก

2. ทุนสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานสำหรับบุคลากรวิจัย สถาบัน และสนับสนุนการวิจัย

3. ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

4. ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศและการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่


วัน – เวลา


วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


ลิงค์ประชุม


Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99874013538?pwd=SEtYVkYwWW9sYm5NZVJtTTJGSW0ydz09

Meeting ID: 998 7401 3538
Passcode: 14092564