งาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอภายในงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี🔔* รับจำนวนจำกัด * บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ !!
🔺ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย
👉 Scan QR Code หรือ
👉 ลิ้งค์ https://forms.gle/8LyFGwxJBSUPK2ph7 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
และดาวน์โหลดรูปแบบบทความ โดย
👉 Scan QR Code หรือ
👉 https://qrgo.page.link/1ycxc
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7791-3340