ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สนใจขอทุน Fundamental Fund: FF 2023 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย


ทุน Fundamental Fund: FF 2023


1. ทุนพัฒนาความเป็นเลิศ

2. ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย


วัน – เวลา


วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ลิงค์ประชุม


Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95084282023?pwd=eWZiUlIwaFVpZHF0VGVtYTNKUGZndz09

Meeting ID: 950 8428 2023
Passcode: rdisnru