ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

ติดต่อสอบถาม

โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ
ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 1176473/02 1176433
โทรสาร 02 1176498
E-mail : nitikan@nstda.or.th / sukanya.kaewjantuk@nstda.or.th