RDI-SNRU ร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (IPC KKU) : ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการอบรม วิจัยอย่างไร? จึงจะจดสิทธิบัตรได้

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2565
https://kku.world/z3g9q
ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


สอบถามข้อมูล : งาน RI-RDI
IP-Phone 262
rt-rdi@snru.ac.th