Smart Invention & Innovation

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔬 ขอเชิญทีมนวัตกรรมสายอุดมศึกษา เข้าร่วมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
🎉กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
Smart Invention & Innovation
กำหนดการระหว่าง 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
🟢4 กุมภาพันธ์ 2565
🔹 การพัฒนาขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔹 TRL คืออะไร? ทำไมนวัตกรรมต้องเป็นมาตรฐาน?
🔹 Waste-to-Wealth : เปลี่ยนขยะให้เป็นสินค้าด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
🔹 Design Thinking เครื่องมือสู่ความสำเร็จ ในการพัฒนานวัตกรรม
🟢5 กุมภาพันธ์ 2565
🔹 พาณิชย์นวัตกรรมด้วย Business Model Canvas
🔹 นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาประเทศ
🟢6 กุมภาพันธ์ 2565
🔹 เมื่อมี IDEA ต้อง Pitch อย่างไรให้โดนใจ?
🔹 Dream Team สู่ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
📌 ระหว่าง 4-6 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ Event Hall 102-104
📌ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
📍ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2…