เวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหนองหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับองค์กร WWF SIDA สมาคมส่งเสริมการพัฒนาลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 
🗓 16 – 17 มีนาคม 2565
⏰ 08.30 – 16.30 น.

📍ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมภูพานเพลซ ม.ราชภัฏสกลนคร


 
Highlight : การเสวนาทางวิชาการ การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน
🎦 ถ่ายทอดสดผ่านเพจและเฟสบุ๊คไลฟ์ ไทยพีบีเอส ภาคอีสาน
 
✅ ประเมินสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน้ำปัจจุบัน
✅ แนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด
✅ แนวทางสากลในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
✅ การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในอนาคตภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
  • อ.มงคล วงศ์กาฬสินธุ์ (ด้านระบบนิเวศน์นก) 
  • ดร.เชาวลิต วิทยานนท์ (ด้านทรัพยากรประมง)
  • อ.กิติมา ขุนทอง (ด้านทรัพยากรน้ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ (ด้านสังคม) 
  • ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
  • คุณยรรยง ศรีเจริญ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)

ดำเนินรายการโดย นายนิพนธ์ มุลเมืองแสน


กำหนดการ


Full Screen