สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

📣📣สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 🐥🐥🐥


🙋คุณสมบัติผู้สมัคร


✅ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
✅อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
✅มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (ไม่เกิน 2 ปี)
✅บุคลากรสังกัด ม.นครพนม จำนวน 30 คน
✅บุคลากรเครือข่าย ม.นครพนม จำนวน 30 คน
✅ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
✅ไม่มีตำแหน่ง ผศ. หรือสูงกว่า
✅ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือสูงกว่า
ไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
✅ต้องมีผลรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
อย่างน้อย 2 เข็ม
✅มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมภายใน
48 ชั่วโมง


🎯ขั้นตอนการพิจารณา


1.ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนในระยะเวลา
2.หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.
3.วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่กำหนดเท่านั้น)
4.หน่วยงานผู้จัดประกาศรายชื่อและแจ้งผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ รายชื่อ
5.หน่วยงานผู้จัดสรุปรายชื่อที่ตรวจแล้ว ส่งให้ วช. เพื่อจัดทำวุฒิบัติ


รายละเอียด


🗓️จัดอบรมวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

⏳ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 พฤษภาคม 2565

🔥🎊สมัครเข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1CrJwfFAh7amur2FHZsAy1myPfyoAX7Sp?usp=sharing

🤗สอบถามและติดต่อประสานงาน🤗
นางสาวพรพิมล ควรรณสุ โทร 089-7157 632
นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ โทร 095-6625 423