ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รางวัล SNRU Research and Innovation Expo Award 2022

 

Full Screen

 


พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม SNRU Research and Innovation Expo Award 2022


วัน : วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร