สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🎉ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🎉ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

📍ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565
📍ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ
ในหัวข้อ กลุ่มเรื่องผลงานนวัตกรรม
📍ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
📍ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
📍ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
📍ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
📍ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
📌ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน


ดาวน์โหลดเอกสาร 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2579-1370-9 ต่อ 516,524
Email : rinudom@nrct.go.th
www.nrct.go.th