ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)

งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) ในแนวคิด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี