ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาศักยภาพของกรรมการจริยธรรมที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาศักยภาพของกรรมการจริยธรรมที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน


กำหนดการระบบลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ