สำนักงานปลัดกระทรวง อว.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

Full Screen

รายละเอียด : DOWNLOAD