ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึกการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในการขอทุนภายนอก”

 


ลงทะเบียน    l    กำหนดการ


รายชื่อผู้ลงทะเบียน