ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2566 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 update300123.pdf
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_update300123.docx
proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567_update300123.pdf