เครื่องลดความชื้อข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้ ใช้พลังงานความร้อนแบบไฮบริดและขับเคลื่อนบัสเลสมอเตอร์ด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์