โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัยและนักประดิษฐ์ร่วมส่งประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 9 เวที ดังนี้


📍งาน “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023)
ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2566 ณ เมืองไทเป ไต้หวัน (3 วัน)
หมดเขต 21 กรกฏาคม 2566


📍งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2023)
ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (3 วัน)
หมดเขต 4 สิงหาคม 2566


📍งาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023)
ระหว่างวันที่ 1– 4 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (4 วัน)
หมดเขต 4 สิงหาคม 2566


📍งาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2023)
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน (3 วัน)
หมดเขต 29 กันยายน 2566


📍งาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ช่วงเดือนเมษายน 2567 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมดเขต 15 ธันวาคม 2566


📍งาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”
ระหว่างวันที่ 17– 21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (5 วัน)
หมดเขต 15 ธันวาคม 2566


📍งาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024)
ระหว่างวันที่ 16 – 18พฤษภาคม 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย (3 วัน)
หมดเขต 9 กุมภาพันธ์ 2567


📍งาน “The 17th International Inventions and Innovations Show” (INTARG® 2024)
ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ (3 วัน)
หมดเขต 9 กุมภาพันธ์ 2567


📍งาน “2024 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024)
ช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น
หมดเขต 26 เมษายน 2567


.
*หมายเหตุ*
– เลือกส่งได้แค่ 1 เวทีเท่านั้น
– ส่งเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ หนังสือนำส่งต้องลงวันที่ภายในวันหมดเขตรับสมัคร
– โปรดตรวจสอบงบประมาณ หากผ่านการพิจารณาและมีการยกเลิก ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
– หน่วยงานเดียวกัน ควรจัดทำหนังสือนำส่งฉบับเดียว
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/intfair-nrct/home