ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยโครงการ คปก. ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-สวีเดน ประจำปี 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยโครงการ คปก. ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-สวีเดน ประจำปี 2567 ทั้งนี้ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11736 และส่งใบสมัครมาที่ E-mail : rgj.phd@nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :


กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
0 2579 1370 – 9 ต่อ 423, 424, 06 5950 9841 (น.ส.ขนิษฐาฯ หรือ น.ส.ภรรทรทรฯ)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยทนุคปก.ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย-สวีเดน2567.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอ.docx
Application Form.docx