ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานฝ่ายประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 – 2564 ระหว่างวันที่ 6 – 14 กันยายน 2566