“กระบวนการย้อมสีครามธรรมชาติในจังหวัดสกลนคร” และผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน Thailand Research Expo 2023 ภ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม นำผลงานวิจัย “กระบวนการย้อมสีครามธรรมชาติในจังหวัดสกลนคร” และผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน Thailand Research Expo 2023 ภายในโซน “Research Knowledge Management : งานวิจัยขายได้” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยในบูธมีการแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เกิดจากผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ บริษัทบูทีคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการย้อมสีครามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)