ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  • จุดมุ่งเน้นโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เสนอโครงการร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ไม่ซ้ำซ้อนกับทุน FF / โครงการอื่นๆ
  • งบประมาณไม่จำกัด
  • ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ภายในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น

    Full Screen

     

Download


ประกาศการให้ทุน

Concept Proposal

เอกสารภาคผนวก


ระบบส่งข้อเสนอโครงการ