ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงาน ฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2566