ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2566

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2566
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 RDI-SNRU จัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร