ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เนื้อความ : ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –30 เมษายน 2567 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ตามนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ_สวรส. ปีงบประมาณ 2568.pdf
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.docx
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.pdf
ปฏิทินการประกาศกรอบวิจัย ประจำปี 2568.pdf