นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรขอบคุณในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 (Thailand Inventor Day 2024)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ นักประดิษฐ์ นักวิจัยและผู้ร่วมนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

โดย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.ครรชิต สิงห์สุข และคณะ ผลงาน “เครื่องอบอเนกประสงค์พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้” เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรขอบคุณในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 (Thailand Inventor Day 2024)