ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

รายละเอียด

กำหนดการ

Download

ลงทะเบียน

Click here

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

Click here

เกียรติบัตร

Click here

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.