เปิดรับสมัครโครงการ เกื้อกูล…ปันปัญญากับกิจกรรมเรียนรู้ “เห็นหน้าลูกค้า รู้จุดเหมือน จุดต่าง…สู่จุดขาย”

เปิดรับสมัครโครงการ เกื้อกูล…ปันปัญญา
กับกิจกรรมเรียนรู้ “เห็นหน้าลูกค้า รู้จุดเหมือน จุดต่าง…สู่จุดขาย”เปิดรับสมัครโครงการ เกื้อกูล…ปันปัญญา
กับกิจกรรมเรียนรู้ “เห็นหน้าลูกค้า รู้จุดเหมือน จุดต่าง…สู่จุดขาย”

ภาคเหนือ
– Online วันที่ 18 เมษายน 2567
– Onsite วันที่ 23 เมษายน 2567 @ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาคอีสาน
– Online วันที่ 19 เมษายน 2567
– Onsite วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 @โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี

https://docs.google.com/forms/d/1-rKn_KNhirLhfXHjnYcd5goL7Z8Nr-sWaKatA9porYI/viewform?edit_requested=true

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.